Home

Wie zijn wij?

De Sint-Catharijnekerk staat stoer en stevig in het centrum van Brielle. Om deze fraaie oude kerk voor de toekomst veilig te stellen is de Stichting Behoud Brielse Dom (SBBD) geïnitieerd.

De SBBD stelt zich ten doel, in het belang van de stadsgemeenschap,  het ontplooien van culturele en sociale activiteiten in en rond de Brielse Dom.

Om de doelstelling na te komen kan het gebouw worden gehuurd voor concerten, congressen, recepties, presentaties, vergaderingen, lezingen en dergelijke

De activiteiten die in de Brielse Dom georganiseerd worden mogen geen afbreuk doen aan het oorspronkelijke karakter van het gebouw, waarbij kerkelijke activiteiten prioriteit hebben.

Folder Brielse Dom